Pasterskie nauczanie

Mamy na Kogo czekać

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Zachętę Jezusa, wyrażoną w słowie „czuwajcie”, można odczytać negatywnie lub pozytywnie. Z jednej strony oznacza jakiś nakaz, który trzeba wypełnić. Z drugiej zaś – szczęście oczekiwania na kogoś, kto przyjdzie, powróci z podróży. (…) Oczekiwanie to wielki dar, często niedostatecznie odkryty. Chrystus mówi: „Czuwajcie”. Chcemy odpowiedzieć: „Dobrze, Panie, że możemy czuwać, oczekiwać, tęsknić…”. Dzięki temu nasze życie nabiera barw. Pierwszym i najpiękniejszym obszarem czuwania jest oczekiwanie na przyjście Pana. Życie nie jest pustką. Każda nasza relacja do człowieka, każda nasza przyjaźń, nasze pragnienia, marzenia mają sens właśnie dlatego, że nie są ulotną chwilą, ale zapowiedzią spełnienia; zapowiedzią takiego piękna, którego nie możemy jeszcze pojąć. Adwent przypomina nam, że mamy na Kogo czekać, że powróci na ziemię Dawca wszystkich darów. Powróci na ziemię Ten, dzięki któremu jesteśmy i kochamy. Jak bardzo trudne jest to doświadczenie braku oczekiwania, chwytania jedynie chwili, braku perspektyw, które nadają życiu kierunek i cel!

Fragment homilii wygłoszonej podczas akademickiej Mszy św.
w parafii św. Brata Alberta w Krakowie, 30 XI 2014 r.

Comments are closed.