Z nauczania Ojca Świętego

Z JEZUSEM RADOŚĆ OBECNA JEST W DOMU

Fragmenty katechezy Ojca Świętego Franciszka, wygłoszonej podczas modlitwy Anioł Pański na placu św. Piotra w Watykanie, 14 grudnia br.

Drodzy bracia i siostry, drogie dzieci, droga młodzieży! Już od dwóch tygodni okres Adwentu zachęca nas do czuwania duchowego, aby przygotować drogę Panu, który przychodzi. W tę trzecią niedzielę liturgia proponuje nam inną postawę wewnętrzną, w której należy przeżywać to oczekiwanie Pana, to znaczy radość, radość Jezusa. Przynieśliście transparent: „Z Jezusem radość obecna jest w domu”. Słowa te proponują nam radość Jezusa. Ludzkie serce pragnie radości. Każda rodzina, każdy naród dąży do szczęścia. Ale jaka to radość, do której przeżywania i świadczenia powołany jest chrześcijanin? Jest to radość, która pochodzi z bliskości Boga, z Jego obecności w naszym życiu. Od chwili, kiedy Jezus wszedł w historię poprzez swoje narodziny w Betlejem, ludzkość otrzymała ziarno królestwa Bożego, jak gleba, na którą rzucone jest ziarno, będące obietnicą przyszłych żniw. Nie trzeba już szukać gdzie indziej! Jezus przyszedł, aby przynieść radość wszystkim i na zawsze. (…) Św. Paweł, w dzisiejszej liturgii, wskazuje warunki bycia „misjonarzami radości”: modlić się wytrwale, nieustanie dziękować Bogu, dostosowywać się do Jego Ducha, dążyć do dobra, a unikać zła. Jeśli to będzie nasz styl życia, to wówczas Dobra Nowina będzie mogła wejść do wielu domów i pomóc poszczególnym osobom oraz   rodzinom odkryć, że w Jezusie jest zbawienie. (…) Ze spojrzeniem ku bardzo już bliskiemu Bożemu Narodzeniu Kościół zaprasza nas do świadczenia, że Jezus nie jest postacią z przeszłości; On jest Słowem Bożym, które dziś nadal oświeca drogę człowieka; Jego gesty – sakramenty – są wyrazem czułości, pocieszenia i miłości Ojca wobec każdego człowieka. Niech Dziewica Maryja, „Przyczyna naszej radości”, czyni nas coraz bardziej radosnymi w Panu, który przychodzi, aby wyzwolić nas z wielu niewoli wewnętrznych i zewnętrznych.

Comments are closed.