Słowa Życia

NIEDZIELA: Iz 42,1–4.6–7; Dz 10,34–38; Mk 1,6b–11
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

CHRZEST JEZUSA

Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

ROZWAŻANIE

Jezus z Nazaretu. Umiłowany Syn. To pierwsze imię pochodzi od ludzi. To drugie od Boga. Znający Go ludzie mówili: ma na imię Jezus, wychował się w Nazarecie, znamy Go dobrze, wszystko o Nim wiemy. Ojciec niebieski chce również powiedzieć: Jego imię to mój Syn, znam Go najlepiej, bo to jedyny, umiłowany Syn. Nad Jordanem te dwa zdania, dwie prawdy spotykają się, nie przecząc sobie. Obie opisują tę samą osobę Boskiego Zbawiciela. Przyjmując obie prawdy, zaczynamy prawdziwie wierzyć w Tego, który będąc Bogiem, zechciał być Człowiekiem.

rs

Comments are closed.