Pasterskie nauczanie

Jak Mędrcy ze Wschodu

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Naszą przynależność do Kościoła, naszą wiarę i miłość do Kościoła wyrażamy najpełniej podczas sprawowania Eucharystii. Pośród nas staje żywy Chrystus. To On nas gromadzi w jedną rodzinę dzieci Bożych, w jedną wspólnotę, w jeden Kościół święty, powszechny i apostolski. Dziś wyjdziemy na ulice, przejdziemy Traktem Królewskim do centrum Krakowa, aby ze wszystkimi podzielić się radosną nowiną, że spotkaliśmy Jezusa, tak jak spotkali Go Mędrcy ze Wschodu. Jezus przyszedł do wszystkich i wszyscy mają prawo czuć się kochani przez Niego. Jezus nikomu nie zagraża. Jezus nikomu nic nie zabiera. On nam wszystko daje, bo za nas wszystkich umarł i zmartwychwstał, abyśmy życie mieli i mieli je w obfitości (por. J 10,10). Podążajmy więc wszyscy – jak Mędrcy ze Wschodu – do Jezusa. Szukajmy Go we wszystkich sytuacjach naszego życia, także w drugim człowieku, zwłaszcza czekającym na naszą pomoc i solidarność. Ofiarujmy Jezusowi to, co w nas najlepsze, to co jest naszym skarbem i złotem.

Fragment homilii wygłoszonej w Królewskiej Katedrze na Wawelu
z okazji uroczystości Objawienia Pańskiego, 6 I 2015 r.

Comments are closed.