Pasterskie nauczanie

Nadeszła godzina świadectwa

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Fundamentalne znaczenie ma nawrócenie osobiste, ponieważ tylko człowiek zmieniający swoje myślenie na Boże myślenie staje się posłuszny Bogu i chce realizować Jego wolę. Znowu należy przypomnieć, że Pan Bóg pierwszy wychodzi do człowieka i zaprasza, by ten w wolności odkrył, że nie ma lepszej wizji życia od tej, którą proponuje Stwórca. Człowiek, który pozwala, że myśli Boga stają się jego myślami, a drogi Boga jego drogami, wpływa na środowisko, w którym żyje. Tak zaczyna się nawrócenie w przestrzeni społecznej, narodowej i państwowej. Ludzie, którzy wiedzą i wierzą, że Bóg jest Panem historii i w Jego rękach są losy świata, stają się „Bożymi aktorami” na scenie społecznej. Swoim życiem wiary, w myśl wezwania Jezusa, by być solą ziemi i światłem świata, podejmują działania, by czynić świat bardziej ludzkim i bardziej Bożym. Nie będzie odpowiedzialnej troski o Naród i naszą państwowość bez ludzi szlachetnych, uczciwych i prawych, świadomych korzeni, z których wyrastają. Program duszpasterski nawiązujący do chrztu Polski, czyli do początków chrześcijaństwa i państwowości polskiej, ma nam pomóc w budzeniu świadomości tych korzeni i mądrej troski o nie.

Fragment wywiadu dla „Naszego Dziennika”, 6. XII. 2014 r.

Comments are closed.