Pasterskie nauczanie

Rodziny powołane do świętości

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Bierzcie przykład ze świadectwa wielu rodzin, które wskazują drogi, w jaki sposób można wzrastać w miłości poprzez utrzymywanie stałej więzi z Bogiem i uczestniczenie w życiu Kościoła, przez troskę o dialog, poszanowanie punktu widzenia drugiej osoby, gotowość do służby, cierpliwość wobec słabości drugiej osoby, przebaczenie i prośbę o przebaczenie, przezwyciężanie z mądrością i pokorą pojawiających się konfliktów, przyjęcie wspólnej wizji wychowania, otwarcie się na inne rodziny, wrażliwość na ubogich, odpowiedzialność za życie społeczne. Są to wszystko elementy, które przyczyniają się do budowania rodziny. Wcielajcie je w życie odważnie, będąc pewni, że będziecie w stanie obdarzać miłością innych, staniecie się żywą Ewangelią, prawdziwym Kościołem domowym. Przed małżeństwem i rodziną stoją najwyższe cele. Każdy z małżonków jak i wszyscy członkowie rodziny są powołani do świętości. A ponieważ wspiera ich na tej drodze łaska sakramentalna, dlatego ich droga do świętości jest możliwa do przebycia, czego dowodem są procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne, jakie się toczą w tej chwili w Kongregacji ds. Świętych.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Pasterki, 25 XII 2014 r.

Comments are closed.