Pasterskie nauczanie

Dzień Judaizmu

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Wiek XX i początek wieku XXI pozostaną w świadomości ludów i narodów jako czas szczególnej tragedii. W tym okresie nastąpiła niesłychana kumulacja i eksplozja nienawiści, czego symbolami stały się totalitaryzmy (komunizm i nazizm), które spowodowały śmierć milionów ludzi. W odpowiedzi na te dramatyczne doświadczenia dziejowe (…) Kościół, odczytując wskazania płynące z Objawienia, stara się głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu, przemawiając do ludzkich sumień. Usiłuje to czynić w duchu dialogu, by (…) imię Boga stawało się coraz bardziej tym, czym naprawdę jest, tzn. imieniem pokoju i wezwaniem do pokoju. Jedną z form tego dialogu jest właśnie przeżywany dzisiaj Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Jego celem jest modlitwa i refleksja nad duchową więzią chrześcijaństwa z judaizmem; chrześcijanie wierzą bowiem w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Syna Człowieczego, który – jako Żyd, potomek Dawida, Mesjasz Izraela – jest jedynym Zbawicielem świata, który jednoczy wszystkie narody.

Fragment homilii wygłoszonej z okazji XVIII Dnia Judaizmu
w Poznaniu, w kościele pw. św. Wojciecha, 15 I 2015 r.

Comments are closed.