Pasterskie nauczanie

Lekarz jest aniołem

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Być lekarzem to coś więcej niż zawód. Panuje powszechne i słuszne przeświadczenie o tym, że być lekarzem to powołanie. Lekarz stoi blisko człowieka chorego, cierpiącego, słabego, potrzebującego pomocy. Lekarz jest aniołem, którego Bóg posyła, aby pochylić się nad człowieczą niedolą. Dzięki zdobytej wiedzy, doświadczeniu i wrażliwości serca, lekarz może skutecznie pomóc w odzyskaniu zdrowia, może ulżyć w cierpieniu, może wzbudzić nadzieję. A jeżeli dla człowieka przychodzi czas odejścia do wieczności, i po ludzku już nie można mu pomóc, przyjazna twarz lekarza towarzyszy mu w ostatnich chwilach na ziemi i odprowadza go na spotkanie ze Stwórcą i Zbawicielem. Lekarze cieszą się szacunkiem w społeczeństwie ze względu na swe kompetencje, swoją ofiarność, wrażliwość i empatię, będącą wyrazem ich duchowej postawy. Leczą bowiem nie tylko ciało, ale całego człowieka, obdarzającego ich zaufaniem, liczącego na ich mądrość i pomoc. Lekarzom i całej służbie zdrowia należy się zrozumienie i docenienie ich odpowiedzialnej pracy ze strony kompetentnych władz.

Fragment przemówienia podczas opłatka dla lekarzy, Kraków 18 I 2015 r.

Comments are closed.