Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (10)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Jezus „chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy” (Mk 1,39). Takie jest zadanie uczniów Chrystusa, duchownych i świeckich. To się odnosi w szczególny sposób do apostolstwa na rzecz małżeństwa i rodziny. Św. Marek napisał, że Pan Jezus „nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił” (Mk 1,35). Głoszenie Ewangelii, wyrzucanie złych duchów ma swój fundament: jest nim modlitwa, indywidualna i wspólnotowa, liturgiczna i prywatna. Apostoł małżeństwa i rodziny, duchowny i świecki, musi być człowiekiem modlitwy. „Beze Mnie nic nie możecie uczynić” – poucza nas Pan Jezus (J 15,5). Przekazywanie nauki objawionej o małżeństwie i rodzinie jest obowiązkiem wszystkich uczniów Chrystusa. Niektórzy świeccy mają specjalne upoważnienie, misję od biskupa, aby w jego imieniu prowadzili spotkania z małżeństwami czy narzeczonymi. Św. Paweł pisze: „Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9,16). Apostoł daje przykład gorliwego i odważnego apostolstwa: „Stałem się niewolnikiem wszystkich… stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych” (1 Kor 9,19–22). W głoszeniu Ewangelii małżeństwa i rodziny trzeba łączyć miłość względem Boga i względem człowieka. Zwracał na to uwagę św. Jan Paweł II. Nie jest miłosierdziem wobec ludzi, którzy żyją bez ślubu, wobec tych, którzy złamali przysięgę małżeńską, twierdzenie, że „wasza sytuacja jest szczególna i was nauka Kościoła nie obowiązuje”. Rozwiązanie trudnych sytuacji dokonuje się zawsze przed Bogiem, w obliczu Boga, który pomaga nam poznać prawdę o nas samych. Nie można pomagać rodzinom nie zaczynając od poznania prawdy o ich życiu w obliczu Boga. W ostatnim czasie Zespół Ekspertów Episkopatu ds. Bioetycznych wypowiedział się na temat planowanego dopuszczenia do sprzedaży tzw. pigułki „dzień po”. Dopuszczenie do swobodnego obrotu tą pigułką „propaguje swobodę seksualną i brak odpowiedzialności za podejmowanie relacji intymnych… Obowiązkiem rodziców jest sprzeciw wobec dopuszczalności swobodnego obrotu pigułką… ze względu na dobro ich dzieci”. Zespół podkreśla, że skutkiem zażycia pigułki jest „wydalenie zarodka ludzkiego z ustroju matki i jego śmierć”.

Propozycja postanowienia

Czy pamiętam, że apostolstwem jest także nazywanie grzechu „po imieniu” i ostrzeganie przed złem? Szczególnie niebezpieczne jest zło, które jest usprawiedliwiane, tak jak w przypadku tej groźnej pigułki.

Comments are closed.