Pasterskie nauczanie

Życie we wspólnocie zakonnej

Ks. Abp Stanisław Gądecki

W średniowieczu mieszkańcy klasztorów stali się budowniczymi Zachodu, a ich praca nie ograniczała się tylko do przekazywania chrześcijańskiej doktryny wiary. (…) Zakony odegrały ważną rolę w dziejach świata i naszej Ojczyzny, tak na polu ewangelizacji, jak i w dziedzinie nauki, kultury, gospodarki. Dzisiaj osoby konsekrowane mają swoim życiem zdumiewać i pociągać ludzi do Chrystusa. Tylko wtedy, gdy Jezus stanie się rzeczywiście waszą jedyną miłością, będziecie umieli kochać w prawdzie i miłosierdziu każdego człowieka, którego spotkacie na waszej drodze. Autentyczny zakonnik czy zakonnica jest człowiekiem radosnym, mimo że życie we wspólnocie zakonnej nie należy do kategorii najłatwiejszego sposobu życia. Wspólnota zakonna jest trudnym miejscem, w którym ujawnia się różnorodność relacji, co szybko prowadzi do uzewnętrznienia wnętrza człowieka. Życie zakonne nie jest dla tych, którzy za wszelką cenę usiłują uniknąć pracy, nie jest też po to, by mieli gdzie gromadzić się nieudacznicy; jest po to, by kształtować osobowości silne, zdolne podjąć wielokierunkowe zadania.

Fragment homilii na Dzień Życia Konsekrowanego, Poznań, 2 II 2015 r.

Comments are closed.