Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (13)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Przemienienie Pana Jezusa, szczególnie w Wielkim Poście, jest umocnieniem naszej wiary, wezwaniem do słuchania Bożego słowa, do nawrócenia, odnowieniem naszego powołania i naszej miłości względem bliźnich. Pan Jezus wyprowadził Piotra, Jakuba i Jana na wysoką górę (Mk 9,2–10). Tam przemienił się wobec nich. Jego oblicze i szaty były białe. Ukazał Apostołom cząstkę swojej chwały. Mojżesz i Eliasz, których widzieli Apostołowie, uświadomili im, że na przyjście Mesjasza przygotował naród izraelski Stary Testament. Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy” (Mk 9,5). Codziennie trzeba dziękować, indywidualnie i w rodzinie, za dar wiary, za chrzest, za małżeństwo i rodzinę. Szczególną okazją do dziękczynienia wobec Boga i okazania wdzięczności wobec ludzi są święta liturgiczne i rodzinne, rocznica ślubu, urodziny i imieniny członków rodziny. „Dobrze, że tu jesteśmy”, „tu” – w tym małżeństwie, w tej rodzinie. A jeśli małżonkowie, ich dzieci, chcą raczej mówić: „już mnie nic z nim, z nią nie wiąże”, „w tym domu, w tej rodzinie czuję się źle”, „szczęśliwi jesteśmy, gdy ojca nie ma w domu”…? Obecni na górze usłyszeli głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” (Mk 9,7). Ojciec objawia, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem. Objawia też, że każdy z nas jest umiłowanym synem, umiłowaną córką. Jesteśmy przybranymi dziećmi Bożymi, a dla siebie nawzajem – braćmi i siostrami. „Jego słuchajcie” – wtedy, gdy mówi: „Ja jestem z wami” (Mt 28,20); „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą” (Mk 13,31); „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mk 10,9). Gdy miłość w rodzinie jest mocna, ofiarna, gotowa przebaczyć i przeprosić, dziękujmy Bogu i umacniajmy miłość przez codzienną wspólną modlitwę. A gdy miłość słabnie, gdy pojawiają się podejrzenia, oskarżenia, uczucie obcości, niechęci, wspólne wychodzenie „na górę Przemienienia” może wszystko przemienić i ocalić: rekolekcje, pielgrzymka, spowiedź. „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” – pyta św. Paweł (Rz 8,31). Bóg, Jego słowo, Jego moc i miłość, może wszystko przemienić. „Rodzice chrześcijańscy mają szczególne zadanie wychowania dzieci do modlitwy… i nauczenia osobistej z Nim rozmowy” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, p. 60).

Propozycja postanowienia

Rozważę Przemienienie Pana Jezusa i zastanowię się, jak tę tajemnicę wprowadzać w życie moje i w życie rodziny.

Comments are closed.