Przywrócić pamięć o Wyklętych

KS. BP TADEUSZ PIKUS BISKUP DIECEZJALNY DROHICZYŃSKI

Żołnierze Wyklęci to członkowie ruchu partyzanckiego określani również jako żołnierze drugiej konspiracji lub żołnierze niezłomni. Bronili oni przed inwazją komunizmu sowieckiego wartości, którymi były: Bóg, Honor i Ojczyzna. Pojęcie „Żołnierze Wyklęci” pochodzi od wyklęcia ich przez wrogów, zaś pojęcie to pojawiło się w 1993 roku, jako odwołanie do pewnego listu, który został wysłany do wdowy po zamordowanym partyzancie. Jego komunistyczny oprawca napisał w nim: „Wieczna hańba i nienawiść naszych żołnierzy i oficerów towarzyszy mu i poza grób. Każdy, kto czuje w sobie polską krew przeklina go. Niech więc wyrzeknie się własna jego żona i dziecko”. Chciano, aby nawet najbliżsi wyklinali tych, którzy walczyli o prawdziwie wolną Polskę. Sprzeciwiali się komunizmowi, gdyż odrzucał on Boga, nie szanował honoru człowieka ani jego godności oraz nie znał pojęcia ojczyzny poza Moskwą. Chrześcijanin powinien zaś dawać opór złu, zwyciężając go dobrem. (…) „Żołnierze Wyklęci” zostali pozbawieni życia, zostali pozbawieni istnienia, zostali pozbawieni imienia, zostali pozbawieni grobu, zostali pozbawieni pamięci. Naszym udziałem jest przywrócić im to w modlitwie, aby rzeczywiście trafili do krainy życia, a tutaj, aby zauważono ich istnienie, poznano ich imiona, przywrócono im groby i pamięć.

Comments are closed.