Co przesłania mi Boga?

KS. BP PIOTR GREGER BISKUP POMOCNICZY BIELSKO-ŻYWIECKI

Dokonajmy rachunku sumienia, szczególnie z tych błędnych zachowań i grzechów, które są rezultatem bezmyślności i braku zastanowienia się nad swoim życiem. Chodzi o refleksję, w której zastanowimy się nad sensem naszych najważniejszych spraw, ale też uwzględnimy hierarchię wartości, która kieruje naszym życiem.  Pierwsze przykazanie Dekalogu – „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie” – jest przykazaniem, w którym zawierają się wszystkie pozostałe. Chodzi ostatecznie o odpowiedź na pytanie, jakie miejsce w hierarchii wartości mojego życia zajmuje Pan Bóg? Co lub kto przesłania mi Boga? A może to ja sam ze swoimi niezdrowymi ambicjami, ze swoją pychą, ze swoim wybujałym egoizmem? A może poddałem się tak dalece innym, że to oni, a nie Pan Bóg, kierują moim życiem? (…) Nigdy nie było łatwo zachować chrześcijańską hierarchię wartości. Nie jest łatwo żyć tak, aby Bóg zawsze pozostawał na pierwszym miejscu. Albowiem wokół nas pełno dzisiaj różnych wizji świata i koncepcji życia. Sporo dziś rozmaitych modeli światowych wartości, które przypominają bardziej targowisko niż świątynię. Chrześcijaństwo zawsze proponowało system wartości różniący się od tego, co proponuje świat. Dla nas Chrystus ukrzyżowany jest Panem wszystkiego, a Jego krzyż jest jednym z najważniejszych znaków naszej wiary.

Fragment homilii wygłoszonej w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Szczyrku, 8 III 2015 r.

Comments are closed.