Pasterskie nauczanie

Jan Długosz – wychowawca Jagiellonów

Ks. Abp Stanisław Gądecki

W tym roku – 1 XII – będziemy obchodzić 600-lecie narodzin tego wybitnego duchownego, historyka i dyplomaty, jednej z najbardziej zasłużonych postaci polskiej nauki i kultury. Swoją pracę pisarską rozpoczął on na dworze biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego w 1440 roku i kontynuował ją przez ok. 40 lat. Tworzył historię nie tylko dla zachowania od zapomnienia minionych wydarzeń, ale również w przekonaniu, że jego dzieło: „może posłużyć królom, książętom i innym bohaterskim mężom za przykład i zwierciadło, które by ich zapalało i podniecało do sławnych czynów”. Historię uważał bowiem za mistrzynię życia, która uczy cnoty i drogę do cnoty wskazuje. (…) Król Kazimierz Jagiellończyk powierzył mu wychowanie swoich synów (prawie 12-letniego Władysława, 9- letniego Kazimierza, 8-letniego Jana Olbrachta i 6-letniego Aleksandra i w kolejnych latach Zygmunta i Fryderyka). Długosz wychowywał królewiczów w „rygorze i skromnych warunkach”. Jego ulubionym uczniem był pobożny i wielce uzdolniony Kazimierz, ogłoszony później świętym.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. na 600-lecie urodzin Jana Długosza, 8 III 2015 r.

Comments are closed.