Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (17)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Opis Męki Pana Jezusa czytany jest w Wielki Piątek. Co roku czytamy Pasję wg św. Jana. W Niedzielę Palmową przez trzy kolejne lata rozważamy Mękę Zbawiciela słuchając synoptyków. Czytanie, słuchanie, rozważanie Męki i Śmierci Pana Jezusa, posługując się Ewangelią, uczestnicząc w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach, ożywia naszą wiarę, wdzięczność wobec Chrystusa i bliskość z Tym, który „cierpiał za nas rany”. Małżonkowie, którzy włączają w modlitwę wspólną fragmenty opisu Męki Pana Jezusa, umacniają swoją miłość, wierność, zdobywają siłę ducha do znoszenia trudów codziennego życia, uczą się przebaczania, cierpliwości i pokory. Pasja prowadzi nas do Wieczernika, gdzie Chrystus daje nam Eucharystię i Kapłaństwo, oraz uczy nas, umywając nogi Apostołom, co znaczy miłość, która służy. Z Panem Jezusem idziemy do Ogrójca: „nie jak Ja chcę, ale jak Ty” (Mt 26,39). W czasie pojmania Judasz pocałował Jezusa. Pocałunek może być nie tylko znakiem miłości, ale znakiem, który kłamie. „Przyjacielu, po coś przyszedł?” (Mt 26,50). Piotr, który w czasie Ostatniej Wieczerzy zapewniał Pana Jezusa, że Go nie opuści, zaparł się Mistrza: „Nie znam tego Człowieka” (Mt 26,74). Ale gdy kogut zapiał, „wyszedł i gorzko zapłakał”. Przyznanie się do winy przed Bogiem, małżonkiem i przed sobą jest ratunkiem dla małżeństwa i rodziny. Żydzi domagali się, by Piłat wypuścił Barabasza, a Jezusa ukrzyżował. Zaślepienie – także w rodzinie – może być bardzo wielkie. Przymuszono Szymona z Cyreny, aby niósł krzyż Jezusa. Krzyż w rodzinie trzeba nieść wspólnie. Przez trzy godziny Pan Jezus umierał na krzyżu. Warto rozważać „siedem słów” wypowiedzianych przez ukrzyżowanego Pana. Św. Jan pisze, że Pan Jezus oddał Maryi Jana, a Janowi Maryję: „Oto syn Twój, oto Matka twoja” (J 19,26–27). „Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha” (Mt 27,50). Jednym z zadań, jakie nam daje Pan Jezus, jest przygotowanie bliskich w rodzinie do śmierci. „Matki, czy uczycie wasze dzieci modlitwy chrześcijańskiej?… Czy przyzwyczajacie je myśleć w chorobie o Chrystusie cierpiącym? Czy odmawiacie Różaniec w rodzinie?… Ojcowie, czy umiecie się modlić z waszymi dziećmi?” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, 60).

Propozycja postanowienia

Spróbuję o 3.00 po południu przenieść się myślą i sercem na Kalwarię. Może zachęcę innych do tego.

Comments are closed.