Pasterskie nauczanie

Życie jest święte

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Jej Fiat – „niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38) – te Jej słowa sprawiły, że poczęło się w Niej święte życie Boga-Człowieka, i jednocześnie zaczął się rozstrzygający etap w długiej historii zbawienia, wyprowadzenia człowieka z krainy śmierci, aby zmierzał do Bożego królestwa życia i miłości. Ludzkie życie jest święte. Jest ono bezinteresownym darem Boga, który podzielił się z nami szczęściem istnienia i miłości. Wszystkie nasze źródła są w Bogu. Nasze życie, nasz los, nasza wieczność jest w Jego ręku. W dzisiejszym, niespokojnym świecie, dochodzi do wielu zamachów na ludzkie życie. Powtarza się historia Kainowej zbrodni i grzechu. Brat podnosi rękę na brata. Przelewana jest krew na bliskiej nam Ukrainie. Morduje się chrześcijan na Bliskim Wschodzie, a więc w pobliżu ziemi, gdzie przyszedł na świat Syn Boży, poczynając się w niepokalanym łonie Maryi z Nazaretu. Jeżeli chcemy pozostać wierni Ewangelii życia, naszym obowiązkiem jest troska o życie. Jedną z form tej troski może być Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. (…) Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj podejmują to szlachetne dzieło.

Fragment wprowadzenia do Mszy św. odprawionej w Dzień Świętości Życia, Bazylika Mariacka, 25 III 2015 r.

Comments are closed.