Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (19)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

W II niedzielę wielkanocną czcimy Boże Miłosierdzie. Św. Jan Paweł II ustanowił tę niedzielę Świętem Miłosierdzia. Takie pragnienie przekazał s. Faustynie w prywatnym objawieniu Pan Jezus. W tę niedzielę czytana jest Ewangelia opisująca spotkanie Zmartwychwstałego Pana z Apostołami. Jezus pokazał Apostołom ręce i bok. W uwielbionym ciele pozostały ślady męki i śmierci (por. J 20,19–31). „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22–23). Pan Jezus przekazał Apostołom władzę odpuszczania grzechów. Boże Miłosierdzie przejawia się w szczególny sposób w przebaczaniu. W 1 Liście św. Jan pisze: „Każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał” (1 J 5,1). Miłość bliźniego jest owocem i sprawdzianem miłości względem Boga. Zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. „A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?” (1 J 5,5). Nikt nie chce przegrać życia. Św. Jan w imieniu Chrystusa obiecuje, że wiara w Syna Bożego jest zwycięstwem. Dzieje Apostolskie przedstawiają nam życie pierwszych chrześcijan: „Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne” (Dz 4,32). To świadectwo w szczególny sposób odnosi się do życia w rodzinie. Dzielenie się tym, co posiadamy, troska o bliźnich jest miłosierdziem. „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” (Dz 4,32). Pismo Święte przybliża nam miłosierną miłość Boga. Przyjmujemy miłosierdzie od Boga i ludzi, a zarazem okazujemy miłosierdzie bliźnim. Pan Jezus nas uczy: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Do tego zdania winni wracać uczniowie Chrystusa, a najbardziej – żyjący w małżeństwie i rodzinie. Prywatne objawienie św. Faustyny przybliża nam Boże Miłosierdzie przez Koronkę do Bożego Miłosierdzia, przez praktykę uczczenia Pana Jezusa umierającego o godzinie trzeciej, przez cześć dla obrazu Pana Jezusa z napisem: „Jezu, ufam Tobie”.

Propozycja postanowienia

Może uda nam się odbyć pielgrzymkę do Łagiewnik w święto Miłosierdzia Bożego; warto czytać „Dzienniczek” św. s. Faustyny – obudzi w nas cześć dla Bożego Miłosierdzia.

Comments are closed.