Post w Ewangelii (4)

Głód posiadania, czy wolności

Ks. Edward Staniek

Są dwa rodzaje głodu, głęboko ukryte w sercu człowieka. Jednym jest głód posiadania, drugim głód władzy. Wirus władzy jest najmocniejszym – i jeśli ktoś otrzyma władzę na kilka dni, już się od głodu władzy nie wyzwoli. Diabeł, chcąc zniewolić Jezusa, dotknął tych dwóch rodzajów głodu. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu (Mt 4,8–11). Św. Łukasz mocno akcentuje władzę diabła na tej ziemi. On oświadcza Jezusowi: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę (Łk 4,6). W tych słowach nie mówi, że to jest jego, ale że to jest jemu poddane. On wie, że to jest własnością Boga, a nie jego. Ale skoro został strącony z nieba na ziemię, czasowo stał się jej księciem. Faktycznie on zarządza bogactwem i daje je temu, komu chce. Takie odsłonięcie kart księcia tego świata jest ważne dla każdego, kto zaczyna oceniać siebie według tego, co posiada. On zrobi wszystko, czego zażąda książę tego świata, aby mieć do dyspozycji bogactwo i władzę. Szatan daje propozycję przejęcia jednego i drugiego. Cena, jakiej żąda, pozornie jest mała: „upadniesz i oddasz mi pokłon”. Innymi słowy, będziesz moim podwładnym. Uznasz, że jestem twoim panem. W takim postawieniu sprawy wyraźnie widać, że to, co szatan daje, daje na chwilę i tylko dla zarządzania. Odtąd jego własnością jest ten, kto oddaje mu pokłon. Odpowiedź Jezusa jest zdecydowana: „Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Jezus i tym razem posłużył się tekstem z Księgi Powtórzonego Prawa. On nie rozmawiał z szatanem. On uderzał w niego świętym tekstem. To ważny znak la wszystkich, którzy chcą rozmawiać z szatanem, zwłaszcza dla egzorcystów. Jezus zostawił wzór takiej rozmowy przy pomocy tekstów natchnionych, których – jako świętych – szatan nie znosi, bo są słowem Boga. Warto o tym pamiętać, czytając o egzorcystach. Post przygotowuje do opanowania głodu posiadania i głodu władzy. Kto wie, że chciwość karmi się bogactwami tego świata, ten umie zachować umiar i dystans wobec tych bogactw. Post na tym polega. Kto karmi się bogactwem szybko straci wolność i dla jego pomnożenia odda pokłon mającym władzę. Podobnie jest z tymi, którzy uruchomili aktywność wirusów władzy; nawet za jej małą cząstkę potrafią nie tylko się kłaniać, ale nadskakiwać i całować po piętach tych, którzy im pomogą zdobyć trochę pieniędzy lub jakieś stanowiska. Jezus swoim przykładem uczy, jak należy rozumieć post jako warunek życia w wolności i szczęściu oraz jak postem należy przygotować się do zwalczania pokus, jakimi jesteśmy nieustannie wabieni. Bez mądrego postu nie da się wygrać życia.

Comments are closed.