Pasterskie nauczanie

Miłosierni jak Ojciec

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Kościół współczesny żyje miłosierdziem. Po Janie Pawle II i Benedykcie XVI, także Papież Franciszek mobilizuje cały Kościół do miłosierdzia. W wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego Ojciec Święty ogłosił bullę Misericordiae vultus, w której zapowiedział oficjalnie Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Rok Święty zacznie się 8 grudnia – od uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, i potrwa aż do 20 listopada przyszłego roku, czyli do uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Hasłem tego roku będą słowa: „Miłosierni jak Ojciec”. Papież Franciszek (…) mówi: „Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia”. (…) Powinniśmy sobie odświeżyć pamięć o tych uczynkach miłosierdzia i podejmować je wobec tych, których spotykamy na naszych drogach.

Fragment homilii wygłoszonej z okazji Ogólnopolskiej Pielgrzymki
Caritas, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków, 18 IV 2015 r.

Comments are closed.