Pasterskie nauczanie

Moją polityką jest miłość

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Dzisiaj też obchodzimy 150. rocznicę urodzin świętej Urszuli Ledóchowskiej. (…) Źródłem umocnienia wiary było dla niej Pismo Święte. Czytała i rozważała Biblię, a świadectwem tego stało się 384 rozmyślań na temat tekstów ewangelicznych na każdy dzień roku liturgicznego. Z zamyślenia nad Słowem Bożym zrodziła się jej promienna duchowość, która nic nie straciła na swej aktualności. (…) Dnia 20 czerwca 1983 roku Jan Paweł II beatyfikował w Poznaniu Matkę Urszulę, a 18 maja 2003 roku dokonał w Rzymie jej kanonizacji. „Przez całe swe życie wiernie i z miłością wpatrywała się w oblicze Chrystusa, swego Oblubieńca. W sposób szczególny jednoczyła się z Chrystusem konającym na Krzyżu. To zjednoczenie napełniało ją niezwykłą gorliwością w dziele głoszenia słowem i czynem Dobrej Nowiny o miłości Boga. Niosła ją przede wszystkim dzieciom i młodzieży, ale też osobom znajdującym się w potrzebie, ubogim, opuszczonym, samotnym. Do nich wszystkich mówiła językiem miłości popartej czynem” (Jan Paweł II, Homilia podczas kanonizacji).

Fragment homilii wygłoszonej z okazji 150. rocznicy urodzin założycielki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, kościół pw. św. Marcina, Poznań, 19 IV 2015 r.

Comments are closed.