Post w Ewangelii (6)

Piątek dniem postu

Ks. Edward Staniek

Jezus wyraźnie zapowiedział jako dzień postu – piątek. Ten dzień jest pamiątką Jego śmierci. Ma być przeżywany przez uczniów Jezusa jako wspomnienie Jego „zabrania”, czyli jako dzień, w którym uczniowie na ziemi zostali pozbawieni Mistrza. Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: „Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?”. Jezus im odpowiedział: „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć” (Mk 2,18–20). Piękny jest obraz, w jakim Jezus przedstawia siebie jako Oblubieńca, który zaprasza uczniów na ucztę weselną. Uważa, że jak długo jest z nimi nie muszą pościć, ale – jak goście weselni – winni radować się obecnością pana młodego. Ta wypowiedź jest zrozumiała dla tego, kto osobiście spotkał się z Jezusem i pragnie z Nim przeżywać Jego śmierć na krzyżu. Post w piątek jest wykładnikiem wiary w Jezusa. Jest to podłączenie własnej ofiary do Jego Ofiary. Post, religijnie rozumiany, zawsze ma swoją intencję i pomaga w pamięci o tym, czym piątek jest, a przez rezygnację, zwłaszcza gdy jest on aktem miłosierdzia dla potrzebujących, zbliża do Jezusa. On bowiem w piątek stał się Ofiarą zbawienną dla każdego człowieka. Ponieważ jednak Bóg szanuje naszą wolność, Jego Ofiara jest jak otwarte konto łaski, a każdy kto aktem wiary podchodzi do Jezusa, wierząc w Jego śmierć i zmartwychwstanie, otrzymuje przelanie tej łaski z Jego konta na swoje. Długi spowodowane grzechami zostają darowane, a Jezus nie tylko czyści nasze konto, lecz je ubogaca. Dziś w Polsce niewielu ludzi wie kim jest Jezus, niewielu wierzy w to, że On ich na krzyżu odkupił i otworzył możliwość korzystania z miłosierdzia Bożego. Niewielu zatem rozumie sens postu w piątek. O formie tego postu decyduje każdy dorosły uczeń Jezusa, a jeśli jest jakieś ograniczenie w jedzeniu, to powodowany tym głód pozwala głębiej przeżywać tajemnicę śmierci Jezusa w piątek. Dla żyjących Ewangelią piątek jest ważnym dniem i bardzo różni się od niedzieli, która jest dniem ważniejszym, bo jej celem jest odpoczynek i wdzięczność za zmartwychwstanie Jezusa. My jednak jesteśmy jeszcze na drodze wiodącej na Golgotę i dlatego wielu z nas łatwiej odnajduje się przy Chrystusie, z Chrystusem i w Chrystusie w piątek niż w niedzielę – bo w naszym życiu więcej jest cierpienia i smutku niż radości.

Kto przeżył nawrócenie, które polega na osobistym spotkaniu z Jezusem, wie, że pierwsze miesiące po otrzymaniu takiej łaski są tak szczęśliwe, jak szczęśliwy jest udział w weselu.

Kto jako dorosły tego nie przeżył, ten nie rozumie wypowiedzi Jezusa na temat postu. W niej On odsłania zupełnie inny wymiar postu niż ten, jaki mieli na uwadze uczniowie Jana Chrzciciela i faryzeusze.

Comments are closed.