Pasterskie nauczanie

Wybory – prawo i przywilej

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Uchwalenie dnia 3 maja 1791 r. Konstytucji jest z upływem czasu coraz bardziej dostrzegane i doceniane. (…) Dziękujmy Bogu za dar wolności, odzyskanej po 123 latach zaborów i kilkudziesięciu latach panowania systemu totalitarnego w Polsce. Do nas należy strzeżenie wolności i czynienie z niej właściwego użytku, by pomnażało się wśród nas dobro wspólne, by pogłębiało się prawdziwe braterstwo i rzeczywista solidarność. Znamienny jest fakt, że dzień 3 maja został powiązany z uroczystością Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. (…) Udział w wyborach to nie tylko prawo i przywilej, ale także obowiązek, do którego należy podejść odpowiedzialnie, gdyż w tym czynie sprawdza się osobista i społeczna  dojrzałość. Wyboru należy dokonać w sumieniu, kierując się dobrem całego narodu, a nie jednej partii politycznej. Mamy mieć na uwadze przyszłość ojczystego domu, w którym respektowane są chrześcijańskie wartości, bo są one uniwersalne, bo są one sprawdzone, bo są one również dla człowieka naszych czasów.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. sprawowanej
w katedrze wawelskiej w intencji Ojczyzny, 3 V 2015 r.

Comments are closed.