Post w Ewangelii (7)

Post warunkiem zwycięstwa nad szatanem

Ks. Edward Staniek

Jezus po swoim Przemienieniu, schodząc z Taboru, spotyka ojca, który przyprowadził swego syna opętanego przez demona, aby został uleczony. Uczniowie Jezusa usiłowali wypędzić tego ducha, ale okazało się, że nie spełniał on ich poleceń, wydanych w imię Jezusa. Jezus wysłuchał prośby ojca. Zanim jednak uzdrowił, wypowiedział słowa, odsłaniając w nich, kim jest demon: „O plemię niewierne i przewrotne! Jak długo jeszcze mam być z wami; jak długo mam was znosić?” (Mt 17,17). Szatan i jego demony mają w posiadaniu ziemię i usiłują na niej zakładać swe królestwo. Syn Boga zstąpił na ziemię w tym celu, aby udowodnić, że w królestwie księcia tego świata można żyć pełniąc wolę Ojca niebieskiego, a nie jego. Z tej racji Jezus był głównym celem ataków demonów, które nienawidzą posłusznych Bogu. Jezus te demony nazywa „plemieniem niewiernym i przewrotnym”, odsłaniając ich niewierność Bogu, czyli odmówienie Mu posłuszeństwa, oraz ich przewrotność, czyli zakłamanie, w jakim żyją i jakim się posługują. Te słowa odsłaniają, w jakim świecie żyjemy. Jeśli ktoś uważa, że ziemia to łan pszenicy, a nie dostrzega w niej kąkolu, ten nie liczy się z demonami, które są blisko i atakują każdego, kto chce żyć Ewangelią. Po uzdrowieniu syna, uczniowie pytali Mistrza, dlaczego im się to nie udało. Wtedy Jezus wyrzekł ważne słowa: Ten rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem (Mt 17,21). Uczniowie się modlili, ale nie pościli. Ten kto umie pościć staje się atletą, zdolnym pokonać szczególny rodzaj demonów, które znając moc postu i modlitwy, dostają w łeb tylko od tego, kto pości. W tej wypowiedzi Jezusa, którą wielu obecnie chce wykreślić z Ewangelii, jest odsłonięta karta zmagania z demonami. W niej Jezus odkrywa również kartę atutową księcia tego świata – a jest nią konsumpcjonizm. On programowo zmierza do wymazania postu z życia ludzi. Wierzący w Jezusa to rozumieją, niewierzący są niewolnikami konsumpcji i w niej widzą sens swego życia. Każde uzależnienie, czyli nałóg, jest zwycięstwem konsumpcji, która czyni z człowieka niewolnika. Kto zna wartość postu nigdy nie będzie alkoholikiem, erotomanem, narkomanem, żarłokiem… Demony tego świata go nie zniewolą. Kto umie pościć, ten w świecie konsumpcjonizmu zachowuje wolność. Ktokolwiek chce wyrwać się z uzależnienia, ma tylko jedną drogę. Musi pościć – od tego, co go zniewala, i poszukać kilku przyjaciół, aby go wsparli tak postem, jak i modlitwą. Innej drogi pokonania demona uzależnień nie ma. Ważne jest również to, że Jezus w tych słowach odsłania ważną kartę egzorcysty. Kto chce odnosić zwycięstwo nad przewrotnym duchem, musi pościć i winien mieć zaplecze przynajmniej kilku osób, które wspierają go swoją modlitwą i postem.

Comments are closed.