Z nauczania Ojca Świętego

PIĘKNO CHRZEŚCIJAŃSKIEGO MAŁŻEŃSTWA

Fragmenty katechezy Ojca Świętego Franciszka, wygłoszonej podczas audiencji ogólnej na placu św. Piotra w Watykanie, 6 maja br.

Drodzy Bracia i Siostry!
W naszym cyklu katechez na temat rodziny poruszymy dzisiaj bezpośrednio piękno chrześcijańskiego małżeństwa. Nie jest ono jedynie ceremonią, sprawowaną w kościele, z kwiatami, suknią ślubną, zdjęciami. Małżeństwo chrześcijańskie jest sakramentem, który odbywa się w Kościele, a także budującym Kościół, dając początek nowej wspólnocie rodzinnej. Właśnie to podsumowuje św. Paweł Apostoł w swoich słynnych słowach: „Tajemnica to wielka [małżeństwo], a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła”. Paweł, natchniony Duchem Świętym, mówi, że miłość między mężem a żoną jest obrazem miłości między Chrystusem a Kościołem. Jest to niewyobrażalna godność! Ale w istocie jest ona wpisana w stwórczy plan Boga, a dzięki łasce Chrystusa, pomimo swoich ograniczeń, urzeczywistniły ją niezliczone

Do Polaków Ojciec Święty powiedział:
Witam pielgrzymów polskich. Na początku maja pragnę szczególnie
pozdrowić wszystkich, którzy podtrzymując piękną tradycję
nabożeństw majowych, gromadzą się w kościołach i przy
przydrożnych figurach na codziennej modlitwie ku czci Matki
Bożej. Niech Jej wstawiennictwo wyjedna obfitość Bożych łask
dla każdego z was, waszych rodzin i waszej Ojczyzny. Nie zapominajcie
o modlitwie za mnie i w intencjach Kościoła. Z serca
wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

małżeństwa chrześcijańskie! (…) Św. Paweł mówi, że mąż musi kochać swoją żonę „jak własne ciało”; kochać ją tak, jak Chrystus „umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie”. Czy wy, obecni tu mężowie, to rozumiecie? Kochać swoją żonę tak, jak Chrystus miłuje swój Kościół! To nie żarty! To jest powiedziane na serio! Skutek tego radykalizmu oddania, wymaganego od mężczyzny, ze względu na miłość i godność kobiety, na wzór Chrystusa, powinien być ogromny w samej wspólnocie chrześcijańskiej. (…) Sakrament małżeństwa jest wielkim aktem wiary i miłości: świadczy o męstwie wiary w piękno stwórczego aktu Boga i życiu tą miłością, która pobudza, by iść zawsze dalej, poza siebie samych, a także poza samą rodzinę. Chrześcijańskie powołanie do miłości bezwarunkowej i bez miary jest tym, co wraz z łaską Chrystusa tkwi także u podstaw wolnej zgody stanowiącej małżeństwo. (…) W tej głębi tajemnicy stworzenia, uznanej i przywróconej w jej czystości, otwiera się druga wielka perspektywa charakteryzująca sakrament małżeństwa. Decyzja „poślubienia się w Panu” zawiera również wymiar misyjny, co oznacza gotowość w sercu, by stać się pośrednikiem Bożego błogosławieństwa i łaski Bożej dla wszystkich. W istocie chrześcijańscy małżonkowie jako tacy mają udział w misji Kościoła. A to wymaga odwagi. (…) W ten sposób kurs jest wyznaczony na zawsze, jest to kurs miłości, miłości tak jak miłuje Bóg – na zawsze. Chrystus nieustannie troszczy się o Kościół, miłuje zawsze, nieustannie strzeże, aby z jego ludzkiego oblicza usunąć wszelkie plamy i zmarszczki. Wzruszające i piękne jest to promieniowanie siły i czułości Boga, jakie jest przekazywane z jednego małżeństwa na drugie, z rodziny na rodzinę. Słusznie mówi Paweł: jest to wręcz „wielka tajemnica”! Mężczyźni i kobiety na tyle odważni, aby nieść ten skarb w „glinianych naczyniach” naszego człowieczeństwa, są dla Kościoła podstawowym bogactwem. Są także bogactwem dla całego świata. Niech Bóg im tysiąckroć za to błogosławi!

Comments are closed.