Pasterskie nauczanie

Rodziny miejscem praktykowania wiary

Ks. Abp Stanisław Gądecki

W świecie postmodernistycznym konieczne jest przypomnienie rodzinom chrześcijańskim w całej Europie prawdy o niezbywalnej godności człowieka, który stworzony na obraz Boga, wezwany jest do miłości i realizuje siebie w miłości. Wiele ideologii jest tak skutecznych, ponieważ człowiek zagubił właściwą perspektywę patrzenia na życie. Nigdy jeszcze w dziejach historii temat małżeństwa i rodziny nie był tak aktualny i nie wywoływał tylu kontrowersji, a dyskusje prowadzone podczas Nadzwyczajnego Synodu Biskupów w październiku 2014 roku ujawniły, że konieczne jest pogłębienie refleksji na temat powołania mężczyzny i kobiety w relacji do małżeństwa i rodziny. Refleksja ta powinna czerpać ze źródła Bożego Objawienia i budować na solidnym fundamencie antropologicznym. Łaska sakramentu pozwala więc małżonkom na przeżywanie z wiarą codziennych trudów i wzajemne ubogacanie się sobą w obecności Boga, co prowadzi do świadomego odkrywania świętości. Konieczne jest systematyczne i cierpliwe formowanie małżeństw i rodzin do tego, aby stawały się miejscem praktykowania wiary, a następnie jej przekazywania swoim dzieciom.

Fragment wykładu wygłoszonego na spotkaniu przewodniczących Konferencji Episkopatów Europy Środkowo-Wschodniej w Bratysławie, 11 V 2015 r.

Comments are closed.