Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (25)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Pan Jezus w Wieczerniku obiecał zesłać Ducha Świętego, Pocieszyciela, Ducha Prawdy (por. J 16,13). Duch Święty, trzecia Osoba Trójcy Świętej, „działa z Ojcem i Synem od początku aż do wypełnienia zamysłu naszego zbawienia” (Katechizm, 686). „Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3). Duch Święty wzbudza w nas wiarę. W Chrzcie świętym odrodziliśmy się „z wody i z Ducha Świętego” (J 3,5). Kościół jest miejscem poznania Ducha Świętego: w Pismach, które natchnął, w sakramentach, w modlitwie, do której nas uzdalnia, w Nauczycielskim Urzędzie Kościoła, w charyzmatach i posługach, które budują Kościół, w świadectwie świętych (por. Katechizm, 688). Prawdę o Duchu Świętym poznajemy także przez symbole: woda żywa – w chrzcie świętym woda oznacza oczyszczenie z grzechu pierworodnego i narodzenie do życia Bożego. Namaszczenie: Chrystus (Mesjasz) oznacza Namaszczony, czyli napełniony Duchem Świętym. W szczególny sposób Bierzmowanie jest namaszczeniem dla apostolstwa. Ogień – Pan Jezus mówi, że przyszedł rzucić ogień na ziemię (por. Łk 12,49). W dniu Pięćdziesiątnicy zstąpił w postaci języków jakby z ognia (por. Dz 2,3–4). Obłok i światło (por. Łk 21,27). Pieczęć – znak, niezatarte znamię jest związane z Chrztem, Bierzmowaniem i Kapłaństwem. Ręka – Pan Jezus wkładał rękę uzdrawiając, Apostołowie przez włożenie rąk udzielają Ducha Świętego. Palec Boży – w Hymnie do Ducha Świętego. Gołębica – w czasie chrztu w Jordanie Duch Święty zstąpił na Jezusa w postaci gołębicy. W czasie zawierania Sakramentu Małżeństwa śpiewamy Hymn do Ducha Świętego. Jest czymś koniecznym, aby małżonkowie ten Hymn rozważali i odmawiali, szczególnie w rocznicę ślubu i w chwilach kryzysu związku oraz w każdym cierpieniu. Trzeba wzywać Ducha miłości, pokoju, mocy, prawdy, Ducha Pocieszyciela, aby łaska Sakramentu Małżeństwa wciąż odnawiała małżonków i rodzinę. „Przewodnikiem i prawem [w rodzinie] jest Duch Jezusa, rozlany w sercach przez Sakrament Małżeństwa … miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5,5) (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, 63).

Propozycja refleksji

Odmówimy Hymn do Ducha Świętego w rocznicę Chrztu, Bierzmowania, zawarcia Małżeństwa.

Comments are closed.