Pasterskie nauczanie

Wzniósł się do nieba

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Wniebowstąpienie nie jest podróżą w kosmos – ku najdalszym gwiazdom; ponieważ, w gruncie rzeczy, również gwiazdy – podobnie jak Ziemia – składają się z elementu materialnego. Wniebowstąpienie oznacza, że Zbawiciel nie należy już do świata zepsucia i śmierci, który warunkuje nasze życie, On należy całkowicie do Boga. Nie oddalił się od nas, lecz – dzięki swemu przebywaniu z Ojcem – jest blisko każdego z nas, na zawsze. Jest wszędzie tam, gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w Jego imię (por. Mt 18,20). On stale pozostaje w zasięgu naszego głosu, a chociaż my możemy oddalić się od Niego wewnętrznie, to jednak On zawsze na nas czeka. Możemy spotkać Go w naszym sercu, zapewnił nas przecież: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać” (J 14,23). Modlitwa, Słowo Boże, sakramenty to różne sposoby naszego spotkania z uwielbionym Panem. „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

Fragment homilii wygłoszonej podczas uroczystości
Wniebowstąpienia Pańskiego, Katedra Poznańska, 17 V 2015 r.

Comments are closed.