Pasterskie nauczanie

Potrójne wyznanie miłości

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Zmartwychwstały Pan pytał Piotra: „Czy kochasz Mnie?”, „Czy miłujesz mnie?” i przyjmował z cierpliwością potrójne wyznanie: „Panie, Ty wiesz, że cię kocham”. To wyznanie miłości było potrzebne, ponieważ w czasie męki Zbawiciela Piotr trzykrotnie zaparł się swojego Mistrza. Stchórzył przed kobietą, która na dziedzińcu pałacu Annasza i Kajfasza zapytała go, czy i on nie należy do uczniów Jezusa. Piotr, który pod Cezareą Filipową wyznawał, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, zaparł się Mistrza. Potem zapłakał nad sobą i nad swoją słabością. Potrójne wyznanie miłości nad Jeziorem Genezaret było potrzebne nie dla Pana Jezusa, który znał serce Piotra, ale dla samego Piotra, aby mógł potwierdzić, że wiara i miłość są większe niż lęk i strach. Potem w Rzymie Piotr wyznał przez męczeńską śmierć, że całkowicie należy do Chrystusa. Pytanie o miłość, pytanie: „Czy kochasz Mnie?”, skierowane jest do każdego podejmującego służbę w Kościele, we wspólnocie uczniów zmartwychwstałego Pana. Wspólnota ta bowiem zrodziła się z nieskończonej miłości Syna Bożego, który za zbawienie każdego człowieka, za powierzone Mu owce, oddał swoje życie.

Fragment homilii wygłoszonej w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, 19 V 2015 r.

Comments are closed.