Pasterskie nauczanie

Najszczęśliwszy zawód świata

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Z badań opublikowanych w magazynie „Forbes” wynika, że kapłaństwo jest najszczęśliwszą pracą świata. Na drugim miejscu znalazła się praca w straży pożarnej. Kolejne miejsca zajmują: fizjoterapeuci, pisarze, wychowawcy szkół specjalnych, nauczyciele, artyści, psychologowie i inżynierowie. Z badań wynika, że ludzie są najbardziej zadowoleni wykonując pracę, która niekoniecznie przynosi korzyści finansowe, ale jest związana z zaangażowaniem na rzecz bliźnich. Na końcu listy znajdują się funkcje kierownicze, związane z wysokim uposażeniem, ale ze słabymi relacjami międzyludzkimi. Najmniej satysfakcjonującymi okazały się takie zawody jak: dyrektor sprzedaży i marketingu, sekretarz sądowy czy osoby zajmujące się funkcjonowaniem stron internetowych. (…) „Wy jesteście solą ziemi”. Czy przywróciliście może świeżość temu, co było zepsute? – pyta Jan Chryzostom. (…) To, co wcześniej zostało odnowione przez Chrystusa i powierzone Wam, co zostało uwolnione od skażenia, to zmieszaliście z solą i zachowaliście w świeżości, otrzymanej od Pana.

Fragment homilii, Katedra Poznańska, 22 V 2015 r.

Comments are closed.