Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (27)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Wszyscy doświadczamy przemijania. Niekiedy słyszymy takie refleksje: „Po dzieciach, które rosną, widzę, że się starzeję”. O przemijaniu i kruchości naszego życia przypomina poważna choroba, śmierć kogoś bliskiego. Św. Paweł pisze: „Nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień” (2 Kor, 4,16). Starzejemy się, siły z biegiem lat słabną. Apostoł pociesza: „jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie” (1 Kor 5,1). Na co dzień mało myślimy o Bogu, śmierci, sądzie, wieczności. Wielu rodziców usprawiedliwia się mnogością zajęć, troską o zdobycie środków do życia, na wykształcenie dzieci. Brakiem czasu, sił, wielu tłumaczy zaniedbanie modlitwy, opuszczanie Mszy świętej niedzielnej. Św. Paweł pisze, abyśmy wpatrywali się „nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie” (2 Kor 4,18). Pan Jezus przekazuje nam obietnicę, że „wszystkie grzechy bluźnierstwa… będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego” (Mk 3,29). Uczeni w Piśmie mówili o Panu Jezusie, że „ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy” (Mk 3,22). Grzech przeciw Duchowi Świętemu polega na przewrotności i upartym trwaniu w grzechu, zamykając się całkowicie na Boże słowo, dar przebaczenia i wezwania do nawrócenia. Pocieszające są słowa Pana Jezusa: „Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” (Mk 3,35). Matka w rodzinie staje się w nowy sposób matką, bo matką Pana Jezusa, gdy pełni wolę Bożą. Będąc bratem, siostrą w rodzinie, stają się bratem, siostrą Pana Jezusa, gdy pełnią wolę Bożą. „Tej władzy udzielił uczniom, aby i oni posiedli stan królewskiej wolności i przez zaparcie się siebie oraz przez życie święte pokonywali w sobie samych panowanie grzechu” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, 63).

Propozycja refleksji

Jak w codzienności życia być dla członków rodziny matką Pana Jezusa, bratem i siostrą?

Comments are closed.