Pasterskie nauczanie

Pod sztandar Króla

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Przed Wami otwarte przestrzenie, które macie wypełniać dobrem i miłością. Przed Wami świat czekający na Dobrą Nowinę o niepojętym i niewidzialnym Bogu. (…) W momencie święceń diakoni zaciągną się pod sztandar Odwiecznego Króla i staną się świadkami oraz sługami Ewangelii. Powołani do służby Chrystusa, którzy odpowiadają ochoczo i szczerze na to wezwanie, mają szczególne prawo do przyjaźni z Jezusem. Są trzy pola działalności kapłana: głoszenie słowa Bożego, udzielanie sakramentów oraz czynienie dzieł miłosierdzia. Uczcie się głębszego, ewangelicznego spojrzenia na świat ludzkich spraw i problemów, ludzkich smutków i nadziei. Niech przepowiadane przez was słowa budzą i umacniają wiarę braci i sióstr, do których zostaniecie posłani. Niech sprawowana Eucharystia stanowi serce życia duchowego, modlitwy i Waszej przyjaźni z Chrystusem. Prezbiter w służbę Chrystusowi, Kościołowi i człowiekowi powinien angażować wszystkie swoje siły, swoje serce i cały swój czas. (…) Dzieła miłosierdzia to nasza odpowiedź na miłosierdzie Boga, a jednocześnie test autentyczności i wiarygodności tego, co głosimy.

Fragment homilii wygłoszonej w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, 19 V 2015 r.

Comments are closed.