Pasterskie nauczanie

Sytuacje graniczne

Ks. Abp Stanisław Gądecki

W miłosierdzie Boga i Chrystusa wpatruje się Kościół, starając się je naśladować. Prawdziwym fundamentem, na którym wspiera się życie Kościoła, jest miłosierdzie. Wszystko w działaniu duszpasterskim Kościoła – uczy papież Franciszek – winno być otulone czułością. Wiarygodność Kościoła weryfikuje się na drodze miłości miłosiernej i współczującej. Tu jednak pojawia się pokusa, która podpowiada, by brać pod uwagę tylko i zawsze sprawiedliwość. (…) Jan Paweł II dostrzegał także dziwne pomijanie miłosierdzia w naszej kulturze: „Umysłowość współczesna, może bardziej niż człowiek przeszłości, zdaje się sprzeciwiać Bogu miłosierdzia, a także dąży do tego, ażeby samą ideę miłosierdzia odsunąć na margines życia i odciąć od serca ludzkiego. Samo słowo i pojęcie miłosierdzie jakby przeszkadzało człowiekowi, który poprzez nieznany przedtem rozwój nauki i techniki bardziej niż kiedykolwiek w dziejach stał się panem i uczynił sobie ziemię poddaną. Owo panowanie nad ziemią, rozumiane nieraz jednostronnie i powierzchownie, jakby nie pozostawiało miejsca dla miłosierdzia”.

Fragment homilii wygłoszonej w sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 21 VI 2015 r.

Comments are closed.