Post w Ewangelii (15)

Post to szkoła ewangelicznego życia

Ks. Edward Staniek

Słowa św. Pawła z Drugiego Listu do Koryntian: Mówię to ku waszemu zawstydzeniu, tak jakbym chciał okazać moją pod tym względem słabość. Jeżeli inni zdobywają się na odwagę – mówię jak szalony – to i ja się odważam. Hebrajczykami są? Ja także. Izraelitami są? Ja również. Potomstwem Abrahama? I ja. Są sługami Chrystusa? Zdobędę się na szaleństwo: Ja jeszcze bardziej! Bardziej przez trudy, bardziej przez więzienia; daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci. Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci; w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i nagości, nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie Kościoły. Któż odczuwa słabość, bym i ja nie czuł się słabym? Któż doznaje zgorszenia, żebym i ja nie płonął? Jeżeli już trzeba się chlubić, będę się chlubił z moich słabości (2 Kor 11,21–30). Wyznanie św. Pawła zdumiewa. On daje świadectwo, w jakich trudach głosił Ewangelię. Jej głoszenie polega bowiem nie na mówieniu o niej, ale na życiu nią w każdej sytuacji. W swym wyznaniu podkreśla, że był głodny i spragniony, znał więc smak głodu i pragnienia. Każdy głoszący Ewangelię winien doświadczyć tego smaku. Ma to miejsce wtedy, gdy nie ma dostępu do jedzenia i wody zdatnej do picia. Paweł doświadczył zimna i nagości, czyli braku ciepłego ubrania. To kolejny wymiar życia, którego głoszący Ewangelię winien doświadczyć. Paweł podkreśla również, że czynił to w licznych postach, czyli dobrowolnym rezygnowaniu z jedzenia i picia. Jest to ważna karta nowej ewangelizacji, bo jeśli ją prowadzą ci, którzy nie znają smaku głodu i pragnienia, z powodu jej głoszenia nie doświadczyli zimna i nagości, i nie znają sensu postu, to nie kroczą ani drogą Jezusa, ani drogą Pawła. Dobrowolnie wybrany post jest jednym z ważnych wykładników ewangelizacji. Kto chce ewangelizować na drodze szerokiej i wygodnej, może spotkać rzesze wielbicieli tej drogi – ale na niej nie spotka Jezusa. To nie jest droga do nieba.

***

Kończymy odczytywanie Ewangelii z punktu widzenia postu. Żyjemy w świecie konsumpcjonizmu i temat postu jest często pomijany, jako „nie na te czasy”. Ale z Ewangelii nie da się go wykreślić, bo ona staje się wówczas niezrozumiała. Post jest ważną umiejętnością życia Dobrej Nowiny. Szczęśliwy, kto odkrył jego wartość.

Comments are closed.