Modlitwa

Modlitwa o beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Prymasa Tysiąclecia

Pomnik kard. Wyszyńskiego w Warszawie (Fot. archiwum)

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj a jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając. Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen.

Pokornie Cię błagam, Boże, udziel mi za wstawiennictwem Stefana Kardynała Wyszyńskiego tej łaski, o którą Cię teraz szczególnie proszę. Specjalny numer „Źródła” poświęcony jest postaci Sługi Bożego Prymasa ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Polska znów znalazła się w ważnym momencie swej historii – stoimy przed zadaniem odbudowy narodowej wspólnoty. Istota kryzysu polskiego państwa wynika z odrzucenia po 1989 roku chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu i ładu moralnego oraz wartości z niego wynikających. Tej chorobie uległo również wiele państw Europy. W dobie kryzysu trzeba sięgnąć do źródeł. Prymas Wyszyński wskazuje nam tę drogę w Jasnogórskich Ślubach Narodu i całym swym nauczaniu. „Jak Polska się uchrześcijani, stanie się wielką siłą moralną…” – przekonywał. Właśnie dzisiaj tej siły tak bardzo potrzebujemy.

Comments are closed.