Pasterskie nauczanie

Pielgrzymowanie jest znakiem wiary

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Udział w pielgrzymce jest świadectwem wolności wewnętrznej i całkowitego zaufania Bogu. Pielgrzymowanie jest dla współczesnego świata znakiem naszej wiary i oddania Bogu wszystkich spraw, które leżą nam na sercu. Wzorem zawierzenia swojego losu Bogu jest towarzysząca nieustannie pielgrzymom Maryja. Tegoroczna pielgrzymka odbędzie się pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, które jest wołaniem o przemianę życia i otwarcie się na działanie Bożej łaski. Pielgrzymując na Jasną Górę chcemy patrzeć na nasze życie jak na proces, w którym dokonuje się wzrost dojrzałości w wierze. (…) Droga z Krakowa na Jasną Górę będzie szczególną okazją do wzajemnego budowania się; będzie szkołą życzliwości i miłości ludzi, którzy idąc drogą, wzajemnie sobie pomagają i wzajemnie się wspierają. Tegorocznej pielgrzymce w sposób szczególny patronować będą apostołowie Bożego Miłosierdzia – św. siostra Faustyna i św. Jan Paweł II – którzy pomagają młodym w przygotowaniu się do Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Podczas pielgrzymki będziemy się modlić za młodzież, aby odważnie budowała swoją przyszłość na wartościach ewangelicznych.

Fragment zaproszenia do udziału w XXXV Pieszej Pielgrzymce Archidiecezji
Krakowskiej na Jasną Górę, 12 VII 2015 r.

Comments are closed.