Pasterskie nauczanie

Czcij ojca i matkę

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Duch Ewangelii każe nam wypełniać IV przykazanie nie tylko w stosunku do rodziców, ale w ogóle wobec ludzi starszych. To prawda, że na stare lata człowiek zaczyna być niekiedy nieznośny. Przychodzą niekorzystne zmiany fizjologiczne, zmniejsza się umiejętność dostosowania do nowych sytuacji, a bywa i tak, że ujawniają się szczególnie ostro różne wady, jakie człowiek w sobie hodował w ciągu całego życia. (…) Jak daleko odeszliśmy od ducha tego przykazania? Tysiące dzieci odsyła dzisiaj rodziców do domu starców i znajduje ku temu dziesiątki racjonalnych uzasadnień, a nierzadko każe im też umierać w opuszczeniu i samotności. Tym samym pozbawia swoich rodziców tego, czego im najbardziej potrzeba: bliskości osoby ukochanej, odrobiny życzliwości i ludzkiego ciepła. Piękne nazwy typu: „Dom Spokojnej Starości” – w zestawieniu z rzeczywistością – brzmią jak gorzka ironia. Nasz wiek często szczyci się swoim humanizmem, a zapomina o tym, że ci, którzy się wstydzą swoich prostych, niewykształconych rodziców, nie zasługują na miano syna lub córki i przynoszą hańbę człowieczeństwu.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św., Poznań, 5 VII 2015 r.

Comments are closed.