Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (33)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Kiedy… Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do niego, rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?” (J 6,5). Jednym z najczęstszych tematów rozmów w rodzinie są pieniądze. Są rodziny żyjące skromnie, które ciągle się martwią czy wystarczy środków na mieszkanie, ubranie, energię, wykształcenie dzieci. W rodzinach zamożnych też wiele rozmawia się o wydatkach, ale czasem chodzi w rozmowach o to, jak ciekawie spędzić urlop czy jaką kupić kreację na zabawę sylwestrową. Wszystkim rodzinom, wszystkim osobom grozi to, że sprawy materialne są stawiane na pierwszym miejscu: nie Bóg, ale mamona, nie tyle „być”, co raczej mieć. Każda rodzina, a w rodzinie każda osoba, musi się nawracać, odnawiać pamięć o słowach Pana Jezusa: „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego…” (Mt 6,33); „Nie troszczcie się zbytnio…” (Mt 6,25). Ewangelia o rozmnożeniu chleba przypomina nam, że pokarm i wszystko, co jest potrzebne do życia, jest darem Boga. O tym mówi nam modlitwa „Ojcze nasz”, a także modlitwa przed jedzeniem i po jedzeniu. Problem miejsca dóbr materialnych w rodzinie wpływa na jedność rodziny, otwarcie na dzieci i na ich wychowanie. Praca, każda troska o środki do życia, winna się łączyć z zaufaniem wobec Boga, Dawcy wszelkich darów. Św. Paweł pisze: „Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani” (Ef 4,1). Jeśli małżonkowie pamiętają o swoim powołaniu: do życia, do miłości, do wierności, do wychowania dzieci, do wiary, świętości, zbawienia – wtedy sprawy materialne znajdą właściwe miejsce w codziennym życiu rodziny, w decyzjach, w modlitwie. Apostoł zachęca – nie tylko rodziny – do życia „z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości” (Ef 4,2). „Odkrywanie i wierne wypełnianie zamysłu Bożego winno dokonywać się razem, we wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, 51).

Propozycja refleksji

Zastanówmy się, pomódlmy się, porozmawiajmy, jakie miejsce w małżeństwie, rodzinie, w wychowaniu dzieci mają sprawy materialne? Czy pieniądz, który jest „środkiem”, nie staje się „celem” w życiu rodziny?

Comments are closed.