Pasterskie nauczanie

Miłość jest odpowiedzią

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Kościół żyje tajemnicą Bożej miłości i wysławia tę miłość. Jej najbardziej czytelnym symbolem jest serce, bo to ono kojarzy się nam najbardziej z miłością. (…) Na kartach Pisma Świętego, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, serce oznacza centrum człowieka, rdzeń jego osobowości, tego, co w nim najgłębsze, najbardziej intymne. Biblia kojarzy serce z uczuciami człowieka, z jego życiem duchowym i psychicznym, z jego pragnieniami i wolą. Moglibyśmy krótko powiedzieć, że człowiek jest tym, czym jest jego serce, jaki kształt ma jego serce. W miłości bowiem zawarta jest ostateczna odpowiedź na podstawowe pytanie o cel i sens naszej egzystencji na ziemi. Zranione Serce Chrystusa stanowi istotę, syntezę Jego misji. Przyszedł bowiem na świat, aby bezpośrednio, osobiście wkroczyć w nasze ludzkie dzieje, wybawić nas od zła i śmierci, i przywrócić pełnię życia. Jedynym motywem, jedyną racją tej misji Syna Bożego była odwieczna miłość Boga do człowieka. Tej miłości nie podważył i nie podważa ani nasz grzech, ani nasza niewierność, ani nasza obojętność.

Fragment homilii wygłoszonej w Sanktuarium św. Jana Pawła II, podczas
poświęcenia kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego, 12 VI 2015 r.

Comments are closed.