Pasterskie nauczanie

Światowy Dzień Młodzieży za rok

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Dokładnie za rok rozpocznie się Światowy Dzień Młodzieży w naszym mieście. Będzie to wielkie święto wiary dla młodych z całego świata, ale tym świętem będzie żył cały Kościół, i nie tylko młodzi chrześcijanie. Potrzeba nam takiego świeżego spojrzenia na Kościół, który jest darem zmartwychwstałego Pana dla świata, dla wszystkich pokoleń. Potrzeba nam entuzjazmu wiary, bo nieraz ten entuzjazm przygasa pod popiołami codziennych trudności i słabości ludzi Kościoła. A przecież – jak pisał św. Jan – „wszystko (…), co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat – pyta dalej Apostoł – jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?” (1 J 5,4–5). Naszą wiarą w Jezusa, naszą nadzieją i naszym zwycięstwem chcemy się dzielić z całym światem, bo przecież za wszystkich Jezus umarł i zmartwychwstał. (…) Zwracamy się dziś z gorącym apelem do młodych chrześcijan na całym świecie. Drodzy przyjaciele! Liczymy na waszą obecność w Polsce i Krakowie za rok.

Fragment homilii wygłoszonej w Bazylice Mariackiej w Krakowie, 26 VII 2015 r.

Comments are closed.