W hołdzie Skępskiej Pani

PIEŚŃ DO PANI MAZOWSZA I KUJAW

Figurka Madonny na tle prezbiterium kościoła skępskiego, gdzie ma swoje „odwieczne miejsce na wysokim tronie”

Cudowna Skępska, Maryjo nasza
Tylu łaskami wsławiona;
Niech pieśń ta światu cześć Twą ogłasza,
Od wszystkich bądź pozdrowiona!
Korona złota wieńczy Twe skronie
Ozdobna perły drogimi;
W modlitwie trzymasz złączone dłonie,
Oczyma patrzysz tkliwymi.
Pod Twymi, Matko, księżyc stopami –
Na Tobie szata złocista;
Obraz obwieszon wkoło wotami –
Pięknaś Ty, Panno przeczysta.
Statuy ludzka dłoń nie zrobiła,
W Poznaniu cudem znajdziona;
Byś nam w niej Matko łaski czyniła
Tu do Skępego zwieziona.
Przez tyle wieków, ileż pokoleń
Przed Twym ołtarzem klękało?
Iluż tu wsparcia, iluż ukojeń,
Iluż pociechy doznało.
Tysiące ludzi co rok tu spieszy,
By upaść przed Twym obrazem,
A każdy wzdycha, modli się, cieszy,
I łzy wylewa zarazem. (…)
Módl się za nami do Twego Syna,
Maryjo! Matko kochana;
Niech nas tu wspiera Twoja przyczyna,
Ułatwij przystęp do Pana.
Dopóki serce bić nie przestanie,
Maryjo, kochać Cię będziem;
Uproś nam, Matko, szczęsne skonanie –
Niech z Bogiem w niebie zasiędziem. Amen.

Autorem słów 22-zwrotkowej, historycznej pieśni, jest ks. Józef Pielaszewski, proboszcz parafii skępskiej. Powstała z okazji jubileuszu 400-lecia sprowadzenia łaskami słynącej figury do Skępego (1896). Jej popularność nie maleje i nadal jest chętnie śpiewana przez parafian oraz pątników.

 

Comments are closed.