Pasterskie nauczanie

Wątpliwość zamienić w pewność

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Kiedy pojawił się ów nowy świat zapowiedziany w Magnificat przez Maryję? Kiedy dokonał się ten przewrót społeczny, wskutek którego bogaci nagle zubożeli, a głodni zostali nasyceni? Czy może – po Magnificat – nastąpił bardziej sprawiedliwy podział dóbr między warstwami społecznymi? Nie. A może władcy zostali zrzuceni z tronów, a pokorni wyniesieni? Też nie. Nic takiego się nie stało. Nie nastąpiła żadna istotna zmiana społeczna. Przewrót dokonał się na płaszczyźnie wiary! Dawniej mówiono: Okaż moc swego ramienia, teraz Maryja mówi: Wyciągnął swoje ramię. Dawniej mówiono: Powtórz cuda, teraz się mówi: Dokonał cudów. Dawniej mówiono: Pomnij!, teraz się mówi: Pamiętał. Dawniej mówiono: Zlituj się nad narodem, teraz mówi się: Ujął się za Izraelem. Dawniej mówiono: Wypełnij proroctwa!, teraz mówi się: Wypełnił proroctwa. W ten sposób Maryja wyraziła zmianę epoki; przejście od czasu oczekiwania do czasu urzeczywistnienia. Dawne przymierze – mówi św. Augustyn – było „brzemienne Chrystusem”. A teraz On przybył i zamienił wszelki lęk w radość, a każdą wątpliwość zamienił w pewność.

Fragment homilii wygłoszonej w Wąwolnicy, 6 IX 2015 r.

Comments are closed.