Kalendarium życia Klary Ludwiki Szczęsnej Służebnicy Najświętszego Serca Jezusowego

18 lipca 1863

Ludwika Szczęsna urodziła się w Cieszkach (ob. gmina Lubowidz, powiat żuromiński, województwo mazowieckie).

24 lipca 1863

Ochrzczona została w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła w Lubowidzu (Diecezja Płocka) i otrzymała imię Ludwika.

18 września 1866

Zmarł jej najmłodszy brat, Ignacy (ur. 1 sierpnia 1866).

1873

Tragiczna śmierć najstarszego brata, Franciszka (ur. 22 listopada 1848).

25 września 1875

Zmarła jej matka, Franciszka Szczęsna.

27 stycznia 1876

Powtórne małżeństwo ojca Ludwiki, Antoniego Szczęsnego, z Antoniną Więckowską.

1880

Na stałe opuściła dom rodzinny; wyjechała do Mławy.

Sierpień 1885

Uczestniczyła w rekolekcjach w Zakroczymiu, prowadzonych przez bł. o. Honorata Koźmińskiego. Podjęła decyzję wstąpienia do Zgromadzenia Sług Jezusa.

Wrzesień 1885

Wstąpiła do Zgromadzenia Sług Jezusa w Warszawie.

8 grudnia 1886

Rozpoczęła nowicjat w Warszawie.

8 grudnia 1887

Złożyła obietnicę wierności i otrzymała imię Honorata.

8 grudnia 1889

Złożyła pierwsze śluby zakonne, które ponawiała cztery razy (1890–1893).

1889

Wyjechała do Lublina. Pełniła funkcję przełożonej wspólnoty i prowadziła pracownię krawiecką jako ochmistrzyni przytuliska dla służących.

1892

Powrót z Lublina przez Mławę do Warszawy.

Maj 1893

Przybyła do Krakowa w celu prowadzenia przytuliska dla służących, założonego z inicjatywy św. Józefa Sebastiana Pelczara przez Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, przy ul. Mikołajskiej 11.

Kwiecień 1894

Podjęła decyzję opuszczenia Zgromadzenia Sług Jezusa i wstąpiła do tworzącego się Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego

15 kwietnia 1894

Współtworzenie z ks. Józefem Sebastianem Pelczarem Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego. Pierwszy klasztor powstał w Krakowie przy ul. Świętego Krzyża 10.

2 lipca 1894

Rozpoczęła nowicjat w Zgromadzeniu Służebnic Serca Jezusowego i przyjęła imię zakonne Klara.

2 lipca 1895

Złożyła profesję wieczystą w Zgromadzeniu Służebnic Serca Jezusowego.

Wrzesień 1895

Powstał dom Zgromadzenia we Lwowie.

Lipiec 1896

Zamieszkała w klasztorze przy ul. Garncarskiej 26. Mieszkała w nim przez 20 lat.

13 czerwca 1900

Miało miejsce poświęcenie kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i domu św. Józefa przy ul. Garncarskiej 24, które urządzała we współpracy z Założycielem, ks. bp. Józefem Sebastianem Pelczarem.

Przed 8 października 1902

Zmarł jej ojciec, Antoni Szczęsny.

Jesień 1903

Wykryto u niej chorobę nowotworową.

1905

Zgromadzenie rozpoczęło pracę we Francji.

Wrzesień 1905

Odbyła pielgrzymkę do Lourdes, by u NMP wyprosić sobie zdrowie, a Zgromadzeniu błogosławieństwo Boże.

13 września 1907

Zmiana nazwiska ze Szczesna na Szczęsna (po raz pierwszy pojawia się przy dokumencie nadania jej obywatelstwa austriackiego i przynależenia do miasta Krakowa).

28 grudnia 1907

Na I Kapitule Zgromadzenia m. Klara została wybrana przełożoną generalną.

Comments are closed.