Pasterskie nauczanie

Obrona życia ważna dla narodu

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Kościół w Polsce byłby biedny, gdyby nie było Was – grup, które biorą na siebie we współpracy z Kościołem te najważniejsze sprawy w życiu narodu. W imieniu Kościoła w Polsce bardzo Wam dziękuję, ale i proszę o stałe zaangażowanie i czujność. Czujność dla dobra polskiej rodziny. Postawa obrońców życia stanowi nie tylko barierę dla niepokojących zachowań i podejmowanych ustaw odnośnie do rodziny i życia poczętego, ale przede wszystkim propozycję na przyszłość. To ważne zwłaszcza w kontekście prawidłowego wychowywania młodego pokolenia i wskazania im właściwej drogi. Niewątpliwą inspiracją do działania ruchów występujących w obronie życia powinien być św. Jan Paweł II. Papież Polak zrobił dla tej sprawy ogromnie dużo, w Polsce i na świecie, wsparty zawsze ludźmi, którzy rozumieli wagę życia ludzkiego. Bardzo cieszy mnie coraz wyraźniejsze poparcie dla idei obrony życia w Polsce. Ludzie zrozumieli, że w tej dziedzinie rozgrywają się ogromnie ważne rzeczy, jeśli chodzi o przyszłość naszego narodu i Kościoła, a nade wszystko rodziny.

Fragment przemówienia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie z okazji rozpoczęcia Kongresu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia pod hasłem „Św. Jan Paweł II patronem obrońców życia i rodziny”, 17 X 2015 r.

Comments are closed.