Pasterskie nauczanie

Różne drogi zbawienia

Ks. Abp Stanisław Gądecki

To, co może być wnioskiem z tego synodu, to akcent na towarzyszenie osobom rozwiedzionym. Towarzyszenie im z miłością i z przyjaźnią, utwierdzając w nich poczucie, że są kochani, a nie odrzuceni przez Kościół. (…) W odniesieniu do tej sytuacji można powiedzieć, że żaden autorytet na ziemi nie może rozwiązać związku, który został w sposób ważny zawarty. A więc, rozważając każdy z przypadków osobno i towarzysząc obu stronom z przyjaźnią, trzeba zastanowić się nad ostatecznym pytaniem: co powinno oznaczać owo nawrócenie, które miałoby być zwieńczeniem drogi pokuty? Dlatego, że jeśli nawrócenie jest tylko w sferze pragnień, emocji i dążeń, to nie jest prawdziwym nawróceniem. Pierwszy związek małżeński jest ważny, nawet jeśli pożycie w drugim związku jest piękne i pełne dobra. Trzeba pamiętać, że istnieją różne drogi zbawienia, a więc również dla osób, które wstąpiły w nowy związek małżeński istnieją drogi zbawienia zgodne z tym, co zaplanowała dla nich Opatrzność. Jeżeli żyją cnotliwie to – chociaż mówimy, że to nie dzieła się liczą, a wiara – zawsze jest to decyzja Pana.

Fragment wypowiedzi podczas briefingu z dziennikarzami, 15 X 2015 r.

Comments are closed.