PASTERSKIE NAUCZANIE

„ANI ŻADNEJ RZECZY…”

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Treść dziesiątego przykazania wzmacnia i kompletuje to, co zawarte jest w przykazaniu dziewiątym. Zakazuje ono pożądania dóbr należących do innych ludzi, gdyż tego rodzaju pożądliwość jest źródłem kradzieży, gwałtów, prowadzi do niesprawiedliwości i łamania praw ludzkich. Ostatnie przykazanie Dekalogu nie odnosi się − jak dziewięć poprzednich − do czynności, ale do postawy duchowej człowieka. Bliźniemu można zazdrościć dosłownie wszystkiego: zdrowia, zdolności, środowiska, w którym się urodził i wychował, współmałżonka, udanych dzieci, temperamentu, zawodu, takich czy innych sukcesów, nawet czynienia dobra. Dziesiąte przykazanie zakazuje chciwości i pragnienia przywłaszczania sobie bez umiaru dóbr ziemskich. Zabrania zachłanności, zrodzonej z pozbawionej miary żądzy bogactw i potęgi. Zakazuje także pragnienia popełniania niesprawiedliwości, jaka mogłaby przynieść szkodę bliźniemu w jego dobrach doczesnych. (…) Chrześcijanin powinien być czujny, a pożądliwość może przezwyciężyć tylko wtedy, gdy pozwoli prowadzić się Duchowi Świętemu.

Fragment katechezy wygłoszonej w ramach przygotowań do 1050. rocznicy Chrztu Polski w katedrze poznańskiej, 10 I 2016 r.

Comments are closed.