PASTERSKIE NAUCZANIE

PRZEDZIWNA POMOC I OBRONA

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Uroczystość NMP Królowej Polski łączy nie tylko wydarzenie uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz oddania kraju pod opiekę Bogurodzicy Dziewicy przez króla Jana Kazimierza w 1656 r., ale wyraża wiarę ludu polskiego, przekonanego o tym, że w osobie Maryi, Matki Chrystusa, Bóg dał naszemu narodowi przedziwną pomoc i obronę. We wszechświecie rozegrała się dramatyczna walka między dobrem i złem, w której Maryja miała niepowtarzalny udział jako Matka Chrystusa – czyli Tego, w którym wszystko zostało stworzone i do którego zmierza. Taka wizja przyjęta została 1050 lat temu podczas Chrztu Polski. Wizja ta pozwalała odczytywać i przeżywać wszystkie wydarzenia osobiste, społeczne i narodowe w świetle wiary w obecność Boga w tych wszystkich wydarzeniach, a także w świetle wiary w szczególną opiekę Matki Bożej w życiu narodu. W Konstytucji z 3 maja 1791 r. starano się zapisać prawo wprowadzające w państwie większy ład, sprawiedliwość społeczną i solidarność. A ponieważ twórcy Konstytucji byli ludźmi wierzącymi, przynieśli owoc swej pracy przed ołtarz w warszawskiej katedrze, aby ofiarować go Bogu, On bowiem jest źródłem wszelkiego ładu i dobra, miłości i sprawiedliwości.

Fragment homilii wygłoszonej w Uroczystość NMP Królowej Polski,
Katedra Wawelska, 3 V 2016 r.

Comments are closed.