SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (26)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Bóg pierwszy nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” – napisał św. Jan Apostoł (1 J 4,10). Czytamy w Ewangelii św. Łukasza, że kobieta, która „prowadziła w mieście życie grzeszne, … przyniosła flakonik alabastrowy olejku i… płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem” (Łk 7,37–38). Faryzeusz, który zaprosił Pana Jezusa, gorszył się. Pan Jezus powiedział mu: „Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała” (Łk 7,47). A do kobiety rzekł: „Twoje grzechy są odpuszczone… Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju” (Łk 7, 50). Przebaczenie w małżeństwie i rodzinie ma swoje Źródło w otwarciu na Boże miłosierdzie. Modlimy się: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Św. Paweł pisze: „Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie… pokorę… znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem” (Kol 3,12). Przyznanie się do winy, prośba o przebaczenie, jest trudne. Trzeba się modlić o zdolność do przebaczenia. Czytamy w Starym Testamencie, że Dawid upomniany przez proroka Natana, przyznał się do winy: „Zgrzeszyłem wobec Pana” (2 Sm 12,13). Św. Paweł uczy nas, że otrzymujemy usprawiedliwienie, czyli przebaczenie grzechów „przez wiarę w Jezusa Chrystusa” (Ga 2,16). Przejmujące jest wyznanie Apostoła Narodów: „już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Co to znaczy w codziennym życiu małżonków, rodziny? Jak realizować słowa Pawłowe: „razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża” (Ga 2,19)? Warto wracać – rozwiązując trudne problemy w rodzinie, do słów: „Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20). „Małżonkowie są stałym przypominaniem dla Kościoła tego, co dokonało się na Krzyżu; wzajemnie dla siebie i dla dzieci są świadkami zbawienia, którego uczestnikami stali się przez sakrament” (Ojciec Święty Franciszek, adh. Amorislaetitia, p. 72).

Propozycja postanowienia

Jak pomagam współmałżonkowi, by umiał przeprosić i przebaczyć?

Comments are closed.