OBRONA ŻYCIA

NAJWAŻNIEJSZE WEZWANIE ŚW. JANA PAWŁA II – WEZWANIE DO MODLITWY

Fot. R. Rzepecki

Trzeba zawsze się modlić, a nigdy nie ustawać (por. Łk 18,1), powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. „Nie samym chlebem żyje człowiek” (Mt 4,4) i nie samą doczesnością, i nie tylko przez zaspokajanie doczesnych – materialnych potrzeb, ambicji, pożądań, człowiek jest człowiekiem… „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Jeśli mamy żyć tym słowem, Bożym słowem, trzeba „nie ustawać w modlitwie!”. Może to być nawet modlitwa bez słów… Niech więc z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi to proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najważniejsze, najistotniejsze orędzie!

(Kalwaria Zebrzydowska, 7.06.1979 r.)

I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia.

(Nowy Targ, 8.06.1979 r.) 

Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat.

(Encyklika Evangelium vitae, nr 100)

Comments are closed.