PASTERSKIE NAUCZANIE

OWOCE CHRZTU POLSKI

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Pobyt Papieża w naszym kraju z okazji Światowych Dni Młodzieży przypada w bardzo ważnym okresie, jakim jest 1050. rocznica chrztu Polski oraz Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Wizyta Franciszka na Jasnej Górze uwypukla wątek pielgrzymki papieża do Polski jak i dziękczynienie za chrzest Polski. Chrzest nie był prostym przejściem od jednej religii do drugiej – od pogaństwa do chrześcijaństwa – bo kult pogański oznacza kult stworzenia, natomiast chrześcijaństwo oddaje kult boski jedynie Stwórcy. Wraz z chrztem Polski pojawia się potrzeba świadectwa aż do męczeństwa. Wydarzenie sprzed 1050 laty oznaczało zarówno początek Kościoła na ziemiach polskich jak i początek narodu polskiego. Przyjęcie chrztu zaowocowało w dziejach wieloma wybitnymi męczennikami i wyznawcami jak o. Maksymilian Kolbe, ks. Jerzy Popiełuszko i s. Faustyna Kowalska. Jedyną instytucją o nieprzerwanej ciągłości jest Kościół. Podczas zaborów i okupacji nie było państwa polskiego, Kościół natomiast trwał i cały czas stara się towarzyszyć człowiekowi, także dziś, gdy jedną z głównych pokus jest konsumpcjonizm, który sprawia, że człowiek przestaje interesować się kwestiami ducha.

Fragment wypowiedzi podczas uroczystości wręczenia dyplomów partnerom nadchodzącej wizyty papieża Franciszka, Poznań, 27 VI 2016 r.

Comments are closed.