PASTERSKIE NAUCZANIE

CZY MIŁUJESZ MNIE WIĘCEJ?

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Od ponad pięciu lat, od dnia beatyfikacji Jana Pawła II, podczas Mszy świętych sprawowanych według formularza o błogosławionym, a obecnie – od dwóch lat – o świętym Papieżu, towarzyszy nam Ewangelia opowiadająca o rozmowie, jaką zmartwychwstały Jezus odbył z Szymonem Piotrem na brzegu Jeziora Tyberiadzkiego. Chrystus przez kilka lat, w różnych sytuacjach, formował umysł i serce tego galilejskiego rybaka, na nim bowiem, na jego wierze chciał zbudować Kościół. Jezus wiedział, co kryje się w każdym człowieku, dlatego znał również dobrze zalety, ale także i słabości Apostoła. Tym niemniej, podczas opisanej przez św. Jana rozmowy, zapytał go uroczyście o najważniejszą sprawę, zanim powierzył mu pasterską misję nad swoją owczarnią. Przedmiotem egzaminu była miłość – zdolność serca Apostoła do miłości ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. To była i jest najważniejsza, rodząca się z wiary cecha i postawa, zdolność i gotowość każdego podejmującego służbę Chrystusowi w Jego Kościele. Stąd potrójne, niemal identyczne pytanie: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”.

Fragment homilii wygłoszonej przy grobie Jana Pawła II w bazylice św. Piotra w Rzymie, 22 X 2016 r.

Comments are closed.